Tarieven

Wat zijn de kosten?

Alleen Tosca Derks, BIG geregistreerde GZ Psycholoog, komt nog in aanmerking voor het indienen van de declaraties bij uw zorgverzekeraar. Voorwaarde is een verwijzing door uw huisarts naar de basis GGZ.

De kosten die de overige hulpverleners van MéDé in rekening brengen, zijn niet meer declarabel.
We hanteren inkomens afhankelijke tarieven tussen de € 55,00 en € 90,00 per keer.

TARIEVEN GZ Psycholoog

Betaling door uw zorgverzekeraar
Tot 31-12-2022 wordt ik nog vergoed door de zorgverzekeraar. Daarna verloopt mijn BIG registratie vanwege mijn pensioenleeftijd.

U ontvangt per therapiegesprek een rekening die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. En nadat uw nota vergoed is kunt u mij betalen.

Betaling vanaf 2023
Vanaf 01-01-2023 kunt u nog wel uw therapie vervolgen of starten voor eigen rekening afhankelijk van uw inkomen is het tarief tussen de 55 en 90 euro per gesprek.

Betaling
Neem gerust contact met ons op om nader te bespreken, hoe u de gesprekken die niet (meer) vergoed worden, gespreid en naar inkomen kunt betalen.